Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Już wiadomo, kiedy będzie koniec świata. Nie będę Cię już więcej okłamywać i powiem to wprost. Koniec świata będzie w roku 2459. Dlaczego?

Bowiem w tym roku kończy się czas. W przenośni i dosłownie.

Świat nasz rozpoczął się w godzinie zero. Czyli 0:00 co daje pierwszy rok Chrystusowy naszego czasu. A ponieważ czas nam się kończy na godzinie 24:59 należy przez to rozumieć, że w tym właśnie roku biorącego się od godziny nastąpi przez wielu oczekiwany koniec świata.

Jest jeszcze jeden powód, dlaczego akurat w tym roku ten koniec świata nastąpi. Nie będzie mi nikt zarzucał, że wprowadziłem go w błąd, jak to robili inni, twierdzący przedtem że będzie świata koniec na przykład w roku 2000.

Roku 2459 raczej nikt z nas nie dożyje, więc nikt nie będzie mi zarzucał, że wprowadziłem go w błąd.

Rok 2459. Wtedy to też po raz ostatni usłyszymy słowa Pana: z prochu powstałeś, i w proch się obrócisz.